Prezentacja Diagnozy

 

Wtorek 9 czerwca był dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury dniem szczególnym. Oto, bowiem po wielu tygodniach prowadzonych badań, wywiadów z mieszkańcami gminy, tak grupowych jak i indywidualnych. Powstał niezwykle istotny dokument. „Diagnoza Kierunków Inicjatyw Lokalnych w Gminie Dzierzgoń”. Jest to efekt kończącego się pierwszego etapu Programu Dom Kultury Plus finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

 

Prezentacja diagnozy odbyła się uroczyście w sali konferencyjnej Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego w Dzierzgoniu. Na spotkanie połączone z debatą na temat potrzeb mieszkańców gminy Dzierzgoń w zakresie kultury oraz oferty Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury przybyły reprezentacje niemal każdej grupy społecznej zamieszkującej naszą gminę. Nie zabrakło seniorów, przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń, młodzieży, władz szkolnych, samorządowców z Burmistrzem Dzierzgonia Elżbietą Domańska na czele i innych mieszkańców zainteresowanych tematem kultury. W trakcie spotkania oficjalnie zainaugurowano działalność Dzierzgońskiego Inkubatora Działań Twórczych, jako ciała wspomagającego tworzenie się i rozwój inicjatyw w zakresie kultury na terenie gminy.

Samą diagnozę prezentował zebranym ekspert Dominik Sudoł, który był odpowiedzialny za pracę nad powstaniem dokumentu. Już w trakcie prezentacji dało się usłyszeć na sali wiele ciekawych pomysłów na to co mogłoby się w Dzierzgoniu wydarzyć i czego mieszkańcom brakuje. Sama diagnoza połączona z żywym głosem mieszkańców jest dla DOK swoistym drogowskazem, który będzie wyznaczał kierunki i priorytety rozwoju tej instytucji tak dziś jak i w najbliższej przyszłości.

Miłą wiadomością dla zebranych i nie tylko stała się informacja o rozpoczęciu naboru wniosków do konkursu grantowego organizowanego w ramach realizacji projektu przez Dzierzgoński Ośrodek Kultury. Od 9 do 25 czerwca mieszkańcy, zarówno Ci zrzeszeni w najróżniejszych organizacjach i instytucjach jak i ci indywidualni, mogą starać się o dofinansowanie swoich pomysłów na działanie w kulturze. Pomagać ma w tym nowo utworzony Inkubator Działań Twórczych, który ma być dla mieszkańców wsparciem i pomocą merytoryczną przy tworzeniu i realizacji wszelkich inicjatyw o charakterze kulturalnym i społecznym. Inkubator pełni tez rolę „skrzynki kontaktowej”, która ma pomagać w komunikacji i łączeniu wielu pomysłów, realizowanych na terenie gminy.

Zapraszamy do udziały w Konkursie Inicjatyw Lokalnych "Twój pomysł na kulturę!" - kliknij tutaj