Konkurs Inicjatyw Lokalnych

 

Dzierzgoński Ośrodek Kultury zaprasza mieszkańców Gminy Dzierzgoń do konkursu na inicjatywy lokalne pt. "Twój pomysł na kulturę!. 

Termin przyjmowania wniosków:

9 - 25 czerwca 2015 r. w godzinach 8.00 - 16.00 - sekretariat DOK

Wniosek powinien być złożony w zamkniętej kopercie opisanej nazwą konkursu i nazwą zadania.

25 czerwca 2015 r. wnioski należy składać do godziny 15:30 w sekretariacie DOK.

Zapraszamy do składania wniosków!

Pliki do pobrania:

Regulamin Konkursu Inicjatyw Lokalnych

Wniosek Inicjatywy Lokalne (wersja PDF)

Wniosek Inicjatywy Lokalne (wersja doc)