Sekcja Teatralna

 • Sekcja szczudlarska

Zajęcia prowadzi: Marek Kurkiewicz

Grupa powstała zimą 2012 roku, ma już za sobą liczne prezentacje i występy nie tylko w Dzierzgoniu ale i poza nim. W ramach zajęć, uczestnicy oprócz samej sztuki poruszania się na szczudłach, zdobywają umiejętności z zakresu teatru ulicznego i fireshow i animacji przedmiotu. Sekcja często pokazuje swoje umiejętności podczas imprez organizowanych nie tylko w Dzierzgoniu ale i poza nim, stanowi też swoistą szkółkę i bazę dla działającego przy DOK Teatru 3.5 .


 • Sekcja teatralna – dziecięca

Zajęcia prowadzi Marek Kurkiewicz

W ramach zajęć grupy, dzieci w wieku od 7-13 lat, rozwijają umiejętności zarówno typowo aktorskie jak i wokalne czy ruchowe. Uczestnicy zajęć mają okazję do edukacji łączącej w sobie pracę w ruchu, działania indywidualne i grupowe, kreatywność tę umysłową i motoryczną, techniki wokalne i samorozwój.
 • Sekcja recytatorska

  Prowadzący: Marek Kurkiewicz

  Sekcja powstała we wrześniu 2013 roku

  Uczestnicy zajęć mają okazję do poznawania tajników recytacji poezji, prozy i dramatu,

  a także emisji głosu. Działalność taka ma także na celu przybliżenie uczestnikom świata literatury i teatru, a także kształtuje umiejętność autoprezentacji potrzebnej w tak wielu przecież dziedzinach życia.

  Zajęcia są dla osób od 15 roku życia