Sekcja Plastyczna

 

Instruktor : Ewelina Jeziorska

 

 

W czasie prowadzonych przez Panią Ewelinę zajęć, świat sztuk plastycznych nabiera dla uczestników całkiem nowych znaczeń.

Prócz tradycyjnych form i aktywności typowych dla sekcji plastycznych, które można spotkać w wielu ośrodkach kultury, dzierzgońskie dzieci i młodzież uczestniczą w przygodzie poznawania świata tak nieożywionego, jak i tego tętniącego życiem, pachnącego, mającego swój kolor, smak i ciężar.

 

 

Podczas warsztatów, młodzi ludzie uczą się:

  • rękodzieła, bazującego w dużej mierze na wykorzystaniu materiałów wtórnych (recykling),

  • rozwijają pokłady kreatywności w działaniu i oddziaływaniu na otoczenie

  • poznają podstawy ogrodnictwa

  • spędzają czas na przygotowywaniu pachnących i kolorowych wegetariańskich potraw

  • zdobywają wiedzę o dzikich roślinach jadalnych i świecie przyrody

  • uczą się myślenia pro ekologicznego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym

Oprócz tego wszystkiego doskonale się przy tym bawią.