Tak minęły ferie w DOK


Piątkowe popołudnie i wieczór, ostatni dzień stycznia dla Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury,
był czasem podsumowania ferii zimowych i tego co w DOK działo się w tym czasie.
A wydarzyło się sporo. Przez 2 tygodnie młodzi mieszkańcy gminy Dzierzgoń mieli okazję uczestniczyć w zajęciach plastycznych, kulinarnych i ekologicznych a także w spotkaniach z pieśnią,
spotkaniach sekcji szczudlarskiej, teatru dziecięcego, sesjach grania na „byle czym” i teatru cieni.
Swoją szeroką ofertę przedstawiła też Biblioteka Publiczna w Dzierzgoniu, zapraszając do uczestnictwa w spotkaniach z przygodą, głośnym czytaniu bajek, spotkaniami z grami planszowymi i wieloma innymi formami spędzania czasu poza domem.
O godzinie 17 w sali widowiskowej DOK zebrani widzowie mogli obejrzeć prace plastyczne wykonane podczas ferii i maski teatralne stworzone dla teatrzyku dziecięcego przez samych jego uczestników. Zajęcia te prowadziła i nadawała im odpowiedni bieg Pani Ewelina Jeziorska. Swoje muzyczne umiejętności prezentowali podopieczni Pana Wiktora Wojciechowskiego i sekcja grania na „Byle czym” pod kierunkiem Marka Kurkiewicza. Dzieci mogły też po raz ostatni w czasie ferii pobawić się w teatrze cieni. A goście kosztowali pysznych sajgonek sporządzonych przez nasze dzieci. Za uczestnictwo w bibliotecznym konkursie pn. "Aktywny uczestnik ferii", zwycięscy otrzymali cenne nagrody, a rodzice mogli zobaczyć w pokazie slajdów jak wyglądał czas ich dzieci spędzony z animatorami DOK.
 
DOK
M. Kurkiewicz