Przegląd Kapel Muzyki Rozrywkowej

Dzierzgoński Ośśrodek Kultury zaprasza wszystkie zespoły do udziału w Przeglądzie Kapel Muzyki Rozrywkowej, który odbędzię się dnia 29 lipca 2016 na Wzgórzu Zamkowym w Dzierzgoniu. Celem Przglądu jest: promocja zespołów o charakterze weselnym, biesiadnym i dancingowym; prezentacja oraz przedstawienie występujących grup muzyczno-wokalnych, podnoszenie poziomu wykonawczego oraz konfrontacja dorobku artystycznego uczestników, inspirowanie do dalszych twórczych poszukiwań, wymiana doświadczeń wśród wykonawców, kultywowanie dawnych zwyczajów i tradycji weselnych.

 

Uczestnicy Przeglądu muszą mieć ukończone 16 lat. Osoby, które nie ukończyły 18-tego roku życia muszą okazać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w Przeglądzie. Uczestnikami Przeglądu mogą być zespoły amatorskie, działające samodzielnie lub pod patronatem instytucji społecznych, kulturalnych. Przegląd ma charakter dwuetapowy:

- Pierwszy etap –w przypadku dużej ilości zgłoszeń, wstępna kwalifikacja uczestników na podstawie nadesłanych drogą mailową nagrań DEMO,

- Drugi etap –występ zakwalifikowanych uczestników na scenie plenerowej im. Ady Rusowicz na Wzgórzu Zamkowym w Dzierzgoniu w dniu 29.07.2016.

 

 Aby wziąć udział we wstępnej kwalifikacji do Przeglądu zespół zobowiązany jest do dostarczenia wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z podaniem listy wykonywanych utworów (Karta Zgłoszenia, załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu) do dnia 11.07.2016 r do siedziby organizatora lub przesłać na adres e-mail: dok.dzierzgon@wp.pl

 

PLIKI DO POBRANIA:

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA

ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO)