Obchody 1050-lecia Chrztu Polski - relacja

Z inicjatywy włodarzy miasta (Pani Elżbiety Domańskiej Burmistrz Dzierzgonia, oraz Pana Zbigniewa Przybysza Przewodniczącego Rady Miejskiej), tegoroczną 1050-tą rocznicę Chrztu Polski obchodziliśmy także i my - mieszkańcy Dzierzgonia. Uroczystości obchodów składały się z dwóch części. W pierwszej z nich odbyła się uroczysta Msza Św. w kościele pw. Trójcy Przenajświętszej. Mszę celebrował biskup elbląski Jacek Jezierski, a oprawę muzyczną nadał uroczystości Chór Lutnia z Malborka pod batutą Bożena Belcarz. Druga część obchodów odbyła się w auli Regionalnego Towarzystwa Inwestycyjnego w Dzierzgoniu. Była to ciekawa sesja naukowa, podczas której mogliśmy wysłuchać interesujących wykładów, zobaczyć wystawę "Kronikarze piszą...Chrzest Polski" (dziękujemy za wypożyczenie wystawy Muzeum Zamkowe w Malborku), podziwiać piękną replikę Kroniki Galla Anonima, zakupić ciekawe książki historyczne oraz wziąć udział w warsztatach skryptorskich. Podczas wykładów wystąpili: dr Jarosław Braun - Historyczne i polityczne uwarunkowania Chrztu Polski, ks dr Andrzej Kilanowski - Dzierzgoń w Pomezanii, Adam Nosko - Chrzest Polski, bezużyteczny mit czy początek Państwa Polskiego?, Robert Świdrak - Historia pisma i książki w średniowieczu. Sesja była wspaniałą okazją do pogłębienia swojej wiedzy na temat początków Państwa Polskiego oraz zobaczenia średniowiecznego skryptorium, źródeł pisanych, domniemanego wyglądu naszej cennej polskiej kroniki. Dziękujemy wszystkim przybyłym uczestnikom, współorganizatorom wydarzenia (Urząd Miejski w Dzierzgoniu, Parafia Rzymskokatolicka pw. Trójcy Przenajświętszej, Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne w Dzierzgoniu) oraz sponsorowi obchodów - Firmie Kram SA. Dziękujemy także wszystkim pocztom sztandarowym, które wzięły udział w uroczystości. Wystawa i książki są dostępne w DOK do końca tygodnia - zapraszamy.

 

                                        GALERIA OBCHODY 1050-LECIA CHRZTU POLSKI