Konkurs Fotograficzny

                                                   „Rowerowe Szlaki Powiśla i Żuław”

        ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W FOTOGRAFICZNYM KONKURSIE KRAJOZNAWCZYM

Lokalne Grupy Działania: Kraina Dolnego Powiśla, Powiślańska LGD oraz LGD Spichlerz Żuławski od marca 2014 r. realizują projekt współpracy pn. „Rowerowe Szlaki Powiśla i Żuław”. Wspólnymi siłami rozwijamy i promujemy produkty turystyczne oraz turystykę rowerową na obszarze trzech powiatów: kwidzyńskiego, sztumskiego i malborskiego.

 

Główny cel projektu to zintegrowany rozwój turystyki wiejskiej regionu Powiśla i Żuław, w oparciu o wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, poprzez wspólną promocję oferty agroturystycznej oraz szeroko rozumianej turystyki rowerowej na tym obszarze.

 

W ramach naszego projektu zapraszamy do udziału w FOTOGRAFICZNYM KONKURSIE KRAJOZNAWCZYM.

 

Konkurs przeznaczony jest dla profesjonalistów i amatorów, zamieszkujących teren powiatu sztumskiego, malborskiego lub kwidzyńskiego.

 

Przewiduje się podział uczestników na trzy kategorie wiekowe: młodzież gimnazjalna, młodzież ponadgimnazjalna oraz dorośli.

 

Formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie wraz z regulaminem oraz zgodą prawnych opiekunów (jeśli jest wymagana), znajduje się na stronach internetowych:

www.krainadolnegopowisla.pl

www.powislanskalgd.pl

www.spichlerzzulawski.pl

 

Termin składania prac: do 30 maja 2014 r.

Zgłoszenia należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową na adres:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla”

Ul. Słowackiego 3/4

82-440 Dzierzgoń

Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Żuławski”

Plac Słowiański 17/221

82-200 Malbork

Powiślańska Lokalna Grupa Działania

Górki 3

82-500 Kwidzyn

 

Dla laureatów konkursu przewidujemy atrakcyjne nagrody rzeczowe (sprzęt fotograficzny)! Łączna pula nagród3 tysiące zł.

ORGANIZATORZY:

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla”

Lokalna Grupa Działania „Spichlerz Żuławski”

Powiślańska Lokalna Grupa Działania

WYKONAWCA:

Dzierzgoński Ośrodek Kultury

Ul. Krzywa 16

82-440 Dzierzgoń

 

W razie pytań dotyczących konkursu, proszę kontaktować się z koordynatorem - Panią Sylwią Pławską mail: sylwia.plawska@wp.pl, tel.: 515 288 167.


Projekt „Rowerowe Szlaki Powiśla i Żuław” jest finansowany z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach inicjatywy LEADER – projekt współpracy trzech lokalnych grup działania na terenie Powiśla.

 

             

 

PLIKI DO POBRANIA

REGULAMIN_KONKURSU.pdf

KARTA_ZGLOSZENIA.pdf

ZGODA_OPIEKUNA_PRAWNEGO.pdf