Czas na wiedzę - warsztaty

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet „Czas na siebie” zaprasza do BEZPŁATNEGO udziału w realizacji „Czas na wiedzę” – poprawa jakości życia mieszkańców Dzierzgonia poprzez organizację cyklu szkoleń podnoszących wiedzę praktyczną i umiejętności manualne.


W ramach realizacji projektu przewidziano:
- Szkolenie z zakresu filcowania
- Spotkanie podsumowujące udział


Zapisy na szkolenie w Dzierzgońskim Ośrodku Kultury w dniu 27.01.2014r